Erasmus+ inovacijų aljanso projektas

Projekto kvietimas: ERASMUS-EDU-2023-PI-INNO Erasmus+ Inovacijų Aljansai Lot2: Sektorių Bendradarbiavimo Įgūdžių Srityje Aljansai (plano įgyvendinimas)

Projekto numeris: 101139988

Projekto pavadinimas: Įgūdžių trūkumo Europos tekstilės, aprangos, odos ir avalynės pramonėje sprendimai, pabrėžiant lygybę, inovacijas ir lankstumą

Projekto akronimas: AEQUALIS4TCLF

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024-02-01 – 2028-01-31

Projekto biudžetas: 3.807.747,00 EUR

Projekto koordinatorius: Euratex (Europos aprangos ir tekstilės konfederacija, Belgija)

Projekto partneriai: 18 Europos šalių tekstilės asociacijos, aukštojo ir profesinio mokymo įstaigos

Projekto veiklos:

Įgyvendinant projektą numatyta atlikti 10 veiklų:

 • Projekto valdymas;
 • Partnerystė ir suinteresuotųjų šalių įsitraukimas;
 • Sektoriaus įgūdžių poreikių įvertinimas ir trūkstamų įgūdžių analizė;
 • Mokymo programų atnaujinimas;
 • Mokymosi medžiagos atnaujinimas;
 • Mokymo programų išbandymas;
 • Kokybės užtikrinimas ir mokymo programų pripažinimas;
 • Tekstilės pramonės įvairovės ir naujovių skatinimas;
 • Sklaida, komunikacija ir panaudojimas;
 • Tvarumo plano parengimas.

Klaipėdos technologijų mokymo centras, kartu su partneriais toliau sėkmingai įgyvendiną Erasmus+ Inovacijų Aljansų projektą AEQUALIS4TCLF.

Įgyvendintos veiklos:

 • atlikta Lietuvos mokymo įstaigų siūlomų kvalifikacijos tobulinimo arba perkvalifikavimo kursų analizė;
 • įvyko 3 konsorciumo susitikimai su partneriais:
 • pirmasis susitikimas įvyko 2024 m. kovo 5 – 6 dienomis Belgijoje, Briuselyje. Susitikimo metu buvo pristatyti projekto tikslai, uždaviniai bei numatytos įgyvendinti veiklos;
 • antrasis susitikimas vyko nuotoliniu būdu, 2024 m. balandžio 24 dieną, jo metu buvo aptartos veiklos WP1, WP2, WP3, WP4 ir WP9 bei jų įgyvendinimo strategija;
 • trečiasis susitikimas vyko nuotoliniu būdu, 2024 m. birželio 7 dieną, jo metu buvo aptarta veiklų WP1, WP2, WP3, WP4 ir WP9 įgyvendinimo pažanga. Projekto internetinė svetainė https://aequalis4tclf.eu/

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.