Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje. Mokiniams, pasirinkusiems mokymąsi pameistrystės forma, suteikiama galimybė iš karto įgytas teorines žinias taikyti praktikoje, tai yra įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas. Pagrindiniai pameistrystės dalyviai yra darbdavys, profesinio mokymo įstaiga, mokinys. Mokymas vyksta ir pas darbdavį, ir mokymo įstaigoje. Pameistrystės forma organizuojamas mokymas, tai mokymas, kai ne mažiau kaip 70 proc. mokymosi laiko yra realioje darbo vietoje ir 30 proc. mokymosi laiko – mokymo įstaigoje.

Nauda mokiniui:

 • Mokymai įmonėje vyksta 70 proc. mokymo laiko, mokymo centre – 30 proc.
 • Asmeninis patyrusių įmonės meistrų dėmesys
 • Besimokant darbo vietoje – įgyjami konkretūs gebėjimai reikalingi įmonei
 • Pameistriai mokymo metu įdarbinami, todėl gauna atlyginimą
 • Po mokymų išlaikius egzaminą – išduodamas pažymėjimas arba diplomas

Nauda įmonei:

 • Veiksmingiausias būdas spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo klausimą
 • Lankstus grafikas – pritaikomas prie įmonės specifikos
 • Pameistrių pridėtinės vertės kūrimas
 • Pameistriai tapę darbuotojais – labiau lojalūs
 • Partnerystė kuriant naujas mokymo programas, atliepiant įmonės poreikius

Galimybė įmonei gauti ES projekto paramą:

 • profesijos meistro ir (ar) organizatorių darbo užmokesčio išlaidų su darbdavio mokesčiais, patiriamų praktinio mokymo metu, finansavimas
 • projekto dalyvio darbo užmokesčio išlaidų su darbdavio mokesčiais, patiriamų praktinio mokymo metu, finansavimas
 • darbdavio, apdraudusiojo projekto dalyvio civilinę atsakomybę, draudimo išlaidų finansavimas
 • profesijos meistro mokymo, kaip dirbti su projekto dalyviu, išlaidų finansavimas
 • išlaidų praktinio mokymo vykdymui darbo vietoje reikalingų medžiagų ir reikmenų finansavimas

Pameistrystės teikiamas galimybes nuo 2023-ųjų metų bendradarbiaujant su Klaipėdos technologijų mokymo centru jau išbandė daugiau nei 40 įmonių.

Plačiau apie pameistystę konsultuoja:

Almantas Tutlys

Projekto vadovas

Daugiau informacijos: pameistryste.lt esf.lt

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.