Tai mokyklos padalinys, atviras informacijos ir švietimo centras, kuriame kaupiami, saugomi ir tvarkomi įvairūs dokumentai. Čia suteikiamos žinios, aktualios mokymosi procese ir padedančios formuoti mokinių kūrybinį mąstymą bei savarankiškumą.

Bibliotekoje – informaciniame centre įsikūrusiame Puodžių g. 10, 2 aukšte veikia skaitykla, kurioje yra 11 darbo vietų, iš jų 4 kompiuterizuotos vietos vartotojams. Smilties Pylimo g. 14, 3 aukšte taip pat veikia skaitykla, kurioje yra 20 darbo vietų, 8 iš jų yra kompiuterizuotos.

Maksimaliai tenkinti kiekvieno Centro bendruomenės nario teisę gauti, skleisti ir dalintis informacija, siekiant individualizuoti ugdymo procesą bei mokymosi visą gyvenimą poreikius. Esamais ištekliais ir veikla skatinti vartotojų lavinimą ir mokymą, panaudojant naujausias žinias ir technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokytojais, kitomis mokyklų, miesto bibliotekomis.

Sudaryti tinkamas sąlygas bibliotekos fondo plėtrai ir panaudai, asmenybės tobulėjimui, bendruomenės bendradarbiavimui ir motyvuojančios aplinkos kūrimui.

Bibliotekos fondas nuolat kinta ir auga, kartu vyksta kompiuterinės techninės įrangos modernėjimo procesai bei keičiasi bibliotekos funkcijos, darbo pobūdis, tačiau išlieka svarbiausia nuostata – būti bendrystėje su visais, padėti įvairiose situacijose, dalyvauti ugdymo procese.

Biblioteka stengiasi vadovautis penkiais žymaus indų bibliotekininko ir dokumentalisto Š. R. Ranganatano dėsniais:

Knygos turi būti naudojamos.

Kiekvienam skaitytojui – jo knygą.

Kiekvienai knygai – jos skaitytoją.

Taupyk skaitytojo laiką.

Biblioteka – augantis organizmas.

 • Bibliotekos dokumentų (knygų, žurnalų) komplektavimas, saugojimas ir sklaida.
 • Spaudinių išdavimas (į namus/ vietoje) ir grąžinimas.
 • Leidinių paieška elektroniniame bibliotekos kataloge TAMO ir LIBIS.
 • Informacijos, teminių užklausų paieška internete ir duomenų bazėse.
 • Skaitytojų informavimas, konsultavimas ir mokymas naudotis biblioteka, jos įrenginiais.
 • Spalvotas ar nespalvotas dokumentų kopijavimas ir spausdinimas.
 • Dokumento skenavimas, laminavimas ir įrišimas.
 • Bibliotekose lankytojai gali naudotis 31 darbo vieta, iš jų 12 vietų yra pilnai kompiuterizuotos.
 • Vyksta naujų spaudinių, teminės parodos.
 • Kultūrinių, kūrybinių ar profesinių, visuomeninių renginių organizavimas/kuravimas.
 • Informacinių leidinių enciklopedijų, žinynų, žodynų skolinimas.
 • Galimybė naudotis turima technine įranga vaizdinės medžiagos peržiūrai.
 • Bibliotekos resursų ir veiklos populiarinimas, viešinimas KTMC internetinėje svetainėje ir kitose socialinėse medijose.

Darbo laikas

Pirmadienis8.00 – 17.00 val.
Antradienis8.00 – 17.00 val.
Trečiadienis8.00 – 17.00 val.
Ketvirtadienis8.00 – 17.00 val.
Penktadienis8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka12.30 – 13.15 val.
*Paskutinis mėnesio penktadienis – sanitarinė diena

Norite paklausti? Susisiekime

Smilties Pylimo g. 14 (D309 kab.) – bibliotekos vedėja Vaida Rauktienė
El. paštas: vaida.rauktiene@ktmc.lt , tel. +370 614 25 220

Puodžių g. 10 (A210 kab.) – bibliotekininkė Zita Vaitiekūnienė
El. paštas: zita.vaitiekuniene@ktmc.lt , tel. +370 46 484 819

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.