Prašymas stojimui pildomas internetu LAMA BPO sistemoje. Pagalbą, kaip užpildyti prašymą, rasite čia.

Pildyti prašymą

Priėmimo dokumentai

Baigusieji 10 ar 12 klasių bei turintys profesinę kvalifikaciją dokumentus stojimui pildo LAMA BPO

Patvirtinus įstojimo faktą per LAMA BPO, atvykstama į mokyklą ir papildomai pateikiama:

Baigusieji 10 klasių:

 1. 10 klasės (pagrindinio išsilavinimo) baigimo dokumento originalą ir kopiją;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kortelės) originalą ir kopiją;
 3. 3 nuotraukas;
 4. Sveikatos pažymas (forma 027-1/a (nepilnamečiams) ir forma Nr. 086/a)

Baigusieji 12 klasių:

 1. Vidurinio išsilavinimo baigimo dokumento (brandos atestato) originalą ir kopiją;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kortelės) originalą ir kopiją;
 3. 3 nuotraukas;
 4. Sveikatos pažymą (forma Nr. 086/a);
 5. Įgytą kvalifikaciją patvirtinančio dokumento originalą/-us ir kopiją/-as (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);
 6. Santuokos liudijimo originalą ir kopiją (jei yra)

Mokiniai, baigę 8 arba 9 klases, pateikia:

 1. Prašymą. Jį galima užpildyti mokykloje arba atsivežti jau užpildytą.
 2. 3 nuotraukas;
 3. sveikatos pažymą (027-1/a forma);
 4. išsilavinimo pažymėjimo originalą ir kopiją;
 5. asmens dokumento kopiją (gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelės).

Priėmimo į Centrą tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

Priėmimo tvarką į Klaipėdos technologijų mokymo centrą reglamentuoja šie dokumentai:

Mokymosi sąlygos

Papildoma informacija:

 • Mokslas nemokamas.
 • Pažangiems mokiniams mokama stipendija (0,75–1 BSI, 1–2 BSI, 1,5–3 BSI).
 • Suteikiamas bendrabutis (20 €).

Kiti susiję dokumentai:

Norite paklausti? Parašykite mums.

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.