Prašymas stojimui pildomas internetu LAMA BPO sistemoje. Pagalbą, kaip užpildyti prašymą, rasite čia.

Pildyti prašymą
Programos trukmė
2 metai 3 mėn.
Kreditai
60
Programos kodas
P42061303

JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti vartotojo kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse ir kt. prieigos įrenginiuose naudojamą programinę įrangą (angl. front-end), parengtą jungtis prie serverių sistemų, duomenų bazių, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Kartu įgyjamas vidurinis išsilavinimas.

Laikomas testas stojančiojo pasirengimui mokytis nustatyti. Testo metu gali būti pateikiami klausimai ar užduotys iš kompiuterio vartojimo pagrindų, loginio mąstymo, taip pat programavimo pagrindų, atitinkančių pagrindinio ugdymo Informacinių technologijų kurso programą. Testo vykdymo datos rodomos užpildžius prašymą stojimui LAMA BPO sistemoje. Testo reikalavimų aprašas.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju JavaScript programuotoju informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

 • Įvadinis modulis (Įvadas į profesiją).

Bendrieji moduliai:

 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose;
 • Fizinis ugdymas;
 • Darbuotojų sauga ir sveikata.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

 • Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (JavaScript);
 • Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas (JavaScript);
 • Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas (JavaScript).

Pasirenkamieji moduliai:

 • Testavimu ir vartotojų elgsena pagrįsto programavimo metodikų taikymas (JavaScript);
 • Komunikacija su serveriu naudojant GraphQL standartą.

Baigiamasis modulis (Įvadas į darbo rinką)

Programos trukmė
1 metai
Kreditai
60
Programos kodas
P43061303

JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti vartotojo kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse ir kt. prieigos įrenginiuose naudojamą programinę įrangą (angl. front-end), parengtą jungtis prie serverių sistemų, duomenų bazių, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Laikomas testas stojančiojo pasirengimui mokytis nustatyti. Testo metu gali būti pateikiami klausimai ar užduotys iš kompiuterio vartojimo pagrindų, loginio mąstymo, taip pat programavimo pagrindų, atitinkančių vidurinio ugdymo Informacinių technologijų kurso programą. Testo vykdymo datos rodomos užpildžius prašymą stojimui LAMA BPO sistemoje. Testo reikalavimų aprašas.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju JavaScript programuotoju informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

 • Įvadinis modulis (Įvadas į profesiją).

Bendrieji moduliai:

 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose;
 • Fizinis ugdymas;
 • Darbuotojų sauga ir sveikata.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

 • Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (JavaScript);
 • Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas (JavaScript);
 • Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas (JavaScript).

Pasirenkamieji moduliai:

 • Testavimu ir vartotojų elgsena pagrįsto programavimo metodikų taikymas (JavaScript);
 • Komunikacija su serveriu naudojant GraphQL standartą.

Baigiamasis modulis (Įvadas į darbo rinką)

Programos trukmė
8 mėn.
Kreditai
50
Programos kodas
T43061306

JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti vartotojo kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse ir kt. prieigos įrenginiuose naudojamą programinę įrangą (angl. front-end), parengtą jungtis prie serverių sistemų, duomenų bazių, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Laikomas testas stojančiojo pasirengimui mokytis nustatyti. Testo metu gali būti pateikiami klausimai ar užduotys iš kompiuterio vartojimo pagrindų, loginio mąstymo, taip pat programavimo pagrindų, atitinkančių vidurinio ugdymo Informacinių technologijų kurso programą. Testo vykdymo datos rodomos užpildžius prašymą stojimui LAMA BPO sistemoje. Testo reikalavimų aprašas.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju JavaScript programuotoju informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

 • Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (JavaScript);
 • Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas (JavaScript);
 • Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas (JavaScript).

Baigiamasis modulis (Įvadas į darbo rinką)

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.