Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas):

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pateikimas

2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.

Testų laikymas
(tik stojantiems į JAvaScript programuotojo specialybę)

2024 m. birželio 3 d. – liepos 31 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2024 m. rugpjūčio 9 d. iki 12 val.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2024 m. rugpjūčio 9 d. (nuo 14 val.) – rugpjūčio 13 d.

Daugiau informacijos LAMA BPO

Norėdami mokytis KTMC pirmiausia turite užsiregistruoti LAMA BPO sistemoje.  Pagal nurodymus suveskite reikiamą informaciją ir pateikite atitinkamus dokumentus, tuomet galėsite pateikti pageidaujamų mokymo programų, kuriose norėtumėte mokytis, sąrašą.

Pagalba, kaip pildyti prašymą rasite čia (video instrukcija) arba atvykę į Sekretoriatą adresu Puodžių g. 10, kab. A101, Klaipėda.  I-IV: 08.00-17:00, V: 08:00-15.45, Pietų pertrauka: 12:00-12:45.
arba paskambinę telefonu: +370 46 313 682

Asmuo turi galimybę įgyti ne daugiau nei 2 valstybės finansuojamas kvalifikacijas.

Į valstybės finansuojamą vietą (VF) gali pretenduoti asmenys, turintys tik vieną valstybės finansuotą kvalifikaciją. Asmenys, turintys 2 ir daugiau kvalifikacijų, gali mokytis tik valstybės nefinansuojamoje vietoje (VNF). Magistro studijos laikomos kaip atskira kvalifikacija.

Informacija ruošiama.

  • Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims: įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą; neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo; kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas
  • Tęstinis profesinis mokymas skirtas tiems, kurie anksčiau yra įgiję tam tikrą kvalifikaciją ir nori ją tobulinti arba keisti. Jeigu aukštojoje ar profesinėje mokykloje jau įgijote nors vieną specialybę, vadinasi, turite  kvalifikaciją. Norėdami įgyti dar vieną specialybę, turite rinktis tęstinio mokymo programą.

Taip. Asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje (UŽT), susitvarkius dokumentus UŽT, galima pateikti prašymą mokytis. Yra suteikiama galimybė mokytis pagal tęstinio profesinio modulinio mokymo programas ar jų modulius, skirtus įgyti reikiamą kvalifikaciją ar naujas kompetencijas. Taip pat yra siūlomos neformaliojo profesinio mokymo programos.

Daugiau apie galimybes mokytis per UŽT čia: Kursai ir tęstinis mokymas

Pagrindinis reikalavimas norint įstoti į profesinio mokymo centrą – turėti bazinį išsilavinimą (pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba brandos atestatą) pagal profesinio mokymo programą. Renkantis pirminę profesinio mokymo programą baigus 10 klasių, svarbu turėti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, o renkantis profesiją baigus 12 kl., būtinas brandos atestatas.

Nėra svarbu, kuriuos brandos egzaminus laikėte.

Taip. Asmenys dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys nedidelių ar vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į bendrojo ugdymo programas pateikę pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymoje įrašytą atitinkamą rekomendaciją. Asmenys, kuriems nustatyta silpnaregystė ar klausos sutrikimas (jei jiems nėra nustatytas intelekto sutrikimas), mokytis priimami į profesinio mokymo programas įtraukties būdu.

Bendrabutis  skiriamas atsižvelgiant į stojančiojo pažangumo vidurkį. Prioriteto tvarka gyvenamoji vieta bendrabutyje skiriama našlaičiams (būtini dokumentai apie nustatytą globą). Bendrabutis neskiriamas mokiniams, gyvenantiems Palangoje, Kretingoje, Gargžduose ir pan., t.y. miesteliuose, kurie nuo Klaipėdos yra nutolę mažesniu nei 30 km atstumu ir su kuriais patogu susisiekti visuomeniniu transportu.

Norime pažymėti, kad bendrabutyje negalima pasilikti savaitgaliais. (Išimtys daromos tik našlaičiams).

Taip, pirmąjį pusmetį visiems mokiniams skiriama vienoda 0,5 BSI dydžio stipendija.

Po pirmojo pusmečio mokymosi stipendija mokama už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus priklausomai nuo pusmečio mokymosi rezultatų vidurkio (nuo 0,5 iki 3 BSI dydžio). Stipendija nėra mokama asmeninims, įstojusiems į tęstinio mokymo programą (jau turintiems kvalifikaciją).

Stojamųjų egzaminų nėra, išskyrus stojantiems į JavaScript programuotojo ir PHP programuotojo, reikalinga išlaikyti stojamąjį testą. Stojamasis testas susideda iš kompiuterio pagrindų, logikos pagrindų ir programavimo pagrindų, atlikus testą vyksta motyvacinis pokalbis.

Tais atvejais, kai programą renkasi daugiau stojančiųjų nei yra valstybės finansuojamų vietų, pirmumo teise priimami pirmosios kvalifikacijos siekiantys stojantieji, turintys aukštesnius bendrojo ugdymo dalykų mokymosi pasiekimus. Konkrečios pažymių vidurkio ribos nėra. Daugiau informacijos Švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymo Nr. V-373 2024 m. sausio 31 d. suvestinės redakcijos VIII skyriuje.

Priklausomai nuo mokymosi pakopos. Kiekvienu konkrečiu atveju būtina derinti su Centro administracija (ar darbas susijęs su mokymo programa, kurią mokotės, ar dirbate dėl sunkios materialinės padėties ir pan.) pagal mokykloje numatytas tvarkas.

Tokiu atveju siūlome išbandyti pameistrystės mokymosi formą.

 

KTMC mokiniams mokymas organizuojamas šiomis formomis ir būdais:

  • grupinio mokymosi forma, kasdienis, nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdas;
  • pavienio mokymosi forma, savarankiškas, nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdas pasirinktos specialybės teoriniam mokymuisi.
  • praktinis mokymas vyksta kontaktiniu būdu.

Galimybė įskaityti mokomuosius dalykus yra vadovaujantis galiojančiomis tvarkomis.

Visais vadovėliais ir reikiamomis mokymosi priemonėmis pasirūpina Klaipėdos technologijų mokymo centras, tačiau kai kurioms mokymo programoms reikia įsigyti darbo rūbus ir priemones.

Neradote atsakymo į savo klausimą? Parašykite mums.

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.