Centras aktyviai dalyvauja miesto, šalies ir tarptautinėje projektinėje veikloje. 2000 metais mokyklai pirmą kartą skirta Socrates fondo subsidija, įgyvendinant Socrates Comenius 1 mokyklinį projektą „Tekstilė be ribų“. Vėliau sekė Socrates Comenius 1 projektas „Menas ir dizainas profesinėse mokyklose“. Šių projektų dėka užsimezgė glaudus bendradarbiavimas su Belgijos, Vokietijos, Čekijos, Italijos, Suomijos ir Slovakijos profesinėmis mokyklomis.

Nuo 2003 m. mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungia į Leonardo da Vinci programos projektų rengimą ir įgyvendinimą. Tokio pobūdžio projektai orientuoti į mokinių ir mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimą užsienio partnerinėse institucijose. Tuo pačiu mokykla tampa ir priimančiąja organizacija mokytojams bei mokiniams iš Vokietijos, Suomijos, Latvijos, Čekijos, Turkijos – siuvimo, plaukų kirpimo, interjero ir statybininko mokymo programų mokiniai ir mokytojai susipažįsta su Lietuvos profesinio mokymo sistema, materialine baze (įrengimais ir įrankiais), mokymo metodika.

Nuo 2008 m. Centras įgyvendina ES struktūrinių fondų projektus, kurių dėka ne tik įsigyta moderni įranga, priemonės, bet ir sukurtos mokymo priemonės siuvėjo/ sukirpėjo konstruktoriaus modulinio mokymo programų mokiniams.

Šiuo metu Centre įgyvendinami Erasmus+ programos mobilumo ir strateginių partnerysčių projektai mokytojams, specialistams ir mokiniams. Sukaupta tarptautinė projektinė patirtis ir parengta tarptautiškumo strategija 2019-2024 m. įgalina Centrą organizuoti kokybiškus mobilumus ir pasiekti 21 amžiuje mokyklai keliamus reikalavimus.

Žaneta Rebrovaitė

Plėtros skyriaus vedėja

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.