Klaipėdos technologijų mokymo centras – viena didžiausių profesinio mokymo įstaigų Klaipėdos regione, siūlanti įgyti profesiją Inžinerijos, Paslaugų, Informacijos ir ryšio technologijų, Tekstilės ir tęstinio mokymo bei Menų srityse.

Centre teikiamas pagrindinis, vidurinis išsilavinimas bei pirminis ir tęstinis profesinis mokymas; plėtojama mokymosi visą gyvenimą strategija, vykdomos įvairios suaugusių asmenų mokymo programos, teikiamos paslaugos išorės klientams.

Kasmet Centre mokosi virš 1200 mokinių, dirba 120 pedagogų.

Švietimo sektoriuje dirbame jau daugiau nei 50 metų!

Apie MUS žino ir MUS renkasi ir mokiniai, ir darbdaviai!

Inovatyvi, socialiai atsakinga, lyderiaujanti, aukštos veiklos kokybės siekianti, puoselėjanti savitą kultūrą ir atvira kiekvieno saviraiškai ugdymo įstaiga.

Centras veiklą pradėjo 1971 m. birželio 15 d. Klaipėdos mokymo punkto bazėje organizuota LTSR Buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos Klaipėdos miesto mokykla. Per visą mokyklos istorijos laikotarpį ne kartą keitėsi mokyklos pavadinimas. Keletą dešimtmečių mokykloje buvo ruošiami tik tekstilės specialybių darbuotojai.

Nuo 1996 m. pradėta vykdyti vidurinio ugdymo programa. 2000 m. išleista pirmoji abiturientų laida. 2006 m. akredituota vidurinio ugdymo programa, įsteigtas Gimnazijos skyrius. Nuo 2012 m. mokykla pradėjo vykdyti pagrindinio ugdymo II dalies programą.

2016 m. Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos pavadinimas „Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla“ pakeistas į „Klaipėdos technologijų mokymo centras“.

2022 m. rugsėjo 1 d. prie Centro buvo prijungta Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla. Klaipėdos technologijų mokymo centras tapo dižiausia profesinio rengimo įstaiga Klaipėdos regione.

Sudaryti galimybes įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir paklausią, aukštą pridėtinę vertę turinčią profesinę kvalifikaciją, reikalingą darbo rinkai ar tęstinėms studijoms; ugdyti kūrybišką, atsakingą ir savarankišką asmenybę.

Centro Kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2015 standartą. 2024 m. birželio mėnesį atliktas išorinis Kokybės vadybos sistemos auditas: mūsų centre sukurta, įdiegta ir palaikoma.

Kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2015/(ISO 9001:2015) standarto reikalavimus.

 

 • Atsakomybė – atsakingas požiūris į darbą, aplinką, aukšta kompetencija ir profesionalumas.
 • Bendradarbiavimas (bendruomeniškumas) – mokymasis kartu, pagalba vienas kitam, siekiant aukštos teikiamų paslaugų kokybės.
 • Atvirumas – naujovių priėmimas, mokymasis visą gyvenimą, klaidų pripažinimas ir
  tobulėjimas.
 • Kūrybiškumas – sugebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai, iniciatyvų skatinimas.
 • Pagarba ir tolerancija – bendravimo ir kalbos kultūra, pilietiškumas, gerbiame kito asmens teisę ir laisvę, pripažįstame skirtingus poreikius, siekiame bendro tikslo.

KTMC_LOGO

Modernus logotipas sudarytas iš tvirtų geometrinių formų. Ženklui atpažįstamumo suteikia atsikartojantys elementai, kurie sudaro tvarkingą hierarchiją, o kompozicijos akcentas yra C raidė, kurioje įkomponuotas pokalbių internetinėje erdvėje elementas. C raidė logotipe išskiriama siekiant akcentuoti Centrą: Klaipėdos technologijų mokymo Centras, žinių gavimo Centras. Tai Centras, kuriame savo kelią atranda ne tik moksleiviai, bet ir suaugusieji, keičiantys savo profesiją. Pokalbių langas („chat“) motyvas C raidėje žymimas kaip operatyvaus ir greito žinių gavimo simbolis. Tvarkingos, vienodo storio formos ženklui suteikia modernumo, stabilumo, patikimumo, kas atskleidžia mokslų kokybę ir leidžia mokiniui pajusti, kad jis pasirinko saugų ir patikimą mokymo centrą savo profesijai įgyti.

Vizualinio identiteto vadovas (Brandbook’as)

Šriftai

Skaidrių šablonas (PowerPoint)

KTMC informacinis leidinys

Logotipo variantai

Mokykloje puoselėjamos sveikos gyvensenos, pilietiškumo ir tolerancijos idėjos. Mokiniai dalyvauja popamokinėje veikloje: dainuoja, šoka, sportuoja, vaidina. Mokyklą garsina meno ir sporto būrelių pasiekimai ne tik mieste, šalyje, bet ir užsienyje. Atstovauta mokyklai ir Lietuvai Belgijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje. 

Mokykloje rengiamos: 

 • dalykinės ir profesijų savaitės, 
 • tautinių ir kalendorinių švenčių minėjimai, 
 • susitikimai, išvykos į giminingas mokyklas Lietuvoje ir užsienyje,
 • teminės ekskursijos, 
 • sportinės varžybos, 
 • kiti renginiai. 

2023-2024 m. m. Centre:

 • mokosi daugiau nei 1200 mokinių
 • dirba daugiau nei 200 darbuotojų
 • iš jų daugiau nei 120 pedagogų
 • teorinis ir praktinis mokymas vyksta 5 pastatuose
 • vykdomos 17 formalių mokymo programų
 • vykdomos 24 neformalios mokymo programos

Klaipėdos technologijų mokymo centras – tai vienintelė profesinio mokymo įstaiga Lietuvoje priklausanti UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklui. Įgyvendinant UNESCO programos tikslus, daug dėmesio skiriama ekologijai, tvarumui, atliekų rūšiavimui, aplinkos apsaugai. 

Daugiau apie narystę UNESCO rasite čia.

ERASMUS+

 • Įmonės kodas: 190974424,
 • statusas: viešoji įstaiga
 • adresas: Puodžių g. 10,  LT-92127 Klaipėda
 • el. paštas:  sekretorius@ktmc.lt
 • telefonas: (+370 46) 313 682
 • sąskaita: LT41 7300 0100 0233 0131

Norite paklausti? Parašykite mums.

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.