Klaipėdos technologijų mokymo centras – tai vienintelė profesinio mokymo įstaiga Lietuvoje priklausanti UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklui. Įgyvendinant UNESCO programos tikslus, daug dėmesio skiriama ekologijai, tvarumui, atliekų rūšiavimui, aplinkos apsaugai.

UNESCO Asocijuotosios mokyklos vardą turinčios Lietuvos mokyklos vykdo įvairius kultūros paveldo, aplinkosaugos, švietimo, mokslo, taikos, kultūros įvairovės, tolerancijos puoselėjimo projektus, susijusius su UNESCO veikla, dalyvauja įvairiuose vietiniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Didelis dėmesys skiriamas mokinių tautiškumo, pilietiškumo, aktyvumo ugdymui: Centro bendruomenė organizuoja, palaiko ir skatina įvairias iniciatyvas, mini svarbias savo krašto istorines datas.

Centro tikslas ugdyti mokinių, mokytojų ir bendruomenės globalų pilietiškumą, domėtis darnaus vystymosi tikslais, pasaulinių iššūkių suvokimą ir gebėjimą juos spręsti bei keisti įpročius ir įgyvendinti idėjas pamokose, namuose ar savavanoriaujant.

Kodėl svarbu dalyvauti UNESCO projektuose su mokiniais?

Nes UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklas jungia švietimo įstaigas visame pasaulyje ir siekia bendro tikslo: tarptautinio supratimo, taikos, kultūrų dialogo, pakantumo vienas kitam, tvaraus vystymosi. Tai yra mūsų ateitis, o ateitį pradedame kurti jau mokykloje.

Straipsnių archyvas

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.