LT 00 Fichier de reproduction Next Generation EU
NKL logo

EKSPERIMENTINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ PLĖTOJIMAS
KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRE
Nr. 10-047-P-0006

Projektu sprendžiamos problemos: 2019 m. Valstybės strateginės analizės centro atliktas tyrimas „Universitetas, kolegija ar profesinio mokymo įstaiga? Požiūris, patrauklumas, pasirinkimas“ parodė, kad profesinio mokymo patrauklumą mažina nepakankama profesinio mokymo programų pasiūla mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Todėl buvo numatyta vykdyti profesinio mokymo programų pritaikymą mokiniams, neturintiems pagrindinio išsilavinimo, ir profesinio mokymo suartinimo su bendruoju ugdymu eksperimentą. Klaipėdos technologijų mokymo centras (toliau – Centras), atsižvelgdamas į švietimo srityje vykstančius pokyčius ir atliktą Analizę, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. prisijungė prie dalyvavimo šiame eksperimente pasiūlęs mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį, mokytis multimedijos techniko profesinio mokymo programos ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, – siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją. Dalyvaujant šiame eksperimente bus siekiama patenkinti mokinių poreikius dėl įvairesnio profesinio išsilavinimo įgijimo siūlant mokiniams IV lygio profesinio mokymo programas.

Projekto tikslas: sudaryti galimybę Centro mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokytis pagal multimedijos techniko (kodas P42061101) profesinio mokymo programą ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, – siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją.

Projekto tikslinė grupė: Centro mokiniai, kurie yra baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarka mokosi pagal IV kvalifikacijos lygiui įgyti multimedijos techniko (kodas P42061101) profesinio mokymo programą.

Projekto pradžia: 2023-09-01

Projekto pabaiga: 2025-06-30.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis. Projektui įgyvendinti skirta 18 498,58 Eu.r

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.