Skyrius savo veiklą grindžia bendradarbiavimo, kolegialumo, viešumo, sąžiningumo, asmeninio įsipareigojimo ir asmeninio iniciatyvumo principais. Siekiame sudaryti tinkamas sąlygas mokiniams mokytis ir baigti pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, įgyti vidurinį išsilavinimą kartu mokantis profesijos dalykų; užtikrinti bendrojo ugdymo kokybę; ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus, savarankiškumą, kūrybiškumą, veiklumą, atsakingumą, siekimą mokytis visą gyvenimą bei pilietines vertybines nuostatas, būtinas darbui bei tęstinėms studijoms. Sudaromos lygios galimybės ugdytis skirtingų poreikių mokiniams. Mokytojai diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį, taiko įvairias mokymosi strategijas.

Taip pat vykdomas priėmimas į 9 klasę, galima rinktis vieną iš dviejų profesinio mokymo programų:

ir kartu mokytis pagrindinio ugdymo programos, o ją sėkmingai užbaigus – tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą. Daugiau informacijos rasite čia.

Užpildykite registracijos formą ir mes su Jumis susisieksime.

Registracija į 9 klasę

Norite paklausti? Susisiekime

Violeta Visockytė

Gimnazijos skyriaus vedėja

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.