SVEIKINAME SU RUGSĖJO 1-ĄJA

Klaipėdos technologijų mokymo centro mokinius, tėvelius, globėjus, mokytojus, visą bendruomenę sveikina Centro direktorė Violeta Petrušienė ir Mokinių tarybos pirmininkas Martynas Damulis.

KŪRYBINĖS ENERGIJOS VISIEMS!