KTMC info232x65

Paslaugos

Klaipėdos technologijų mokymo centras yra profesinio mokymo įstaiga ir teikia švietimo paslaugas.

Mokymas vykdomas pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.