MOKINIŲ PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Baigusieji 10 ar 12 klasių bei turintys profesinę kvalifikaciją dokumentus stojimui pildo LAMA BPO

Patvirtinus įstojimo faktą per LAMA BPO, atvykstama į mokyklą ir papildomai pateikiama:


Baigusieji 10 klasių:

 • 10 klasės (pagrindinio išsilavinimo) baigimo dokumento originalą ir kopiją; Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kortelės) originalą ir kopiją;
 • 3 nuotraukas;
 • Sveikatos pažymas (forma 027-1/a (nepilnamečiams) ir forma Nr. 086/a)

Baigusieji 12 klasių:

 • Vidurinio išsilavinimo baigimo dokumento (brandos atestato) originalą ir kopiją;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kortelės) originalą ir kopiją;
 • 3 nuotraukas;
 • Sveikatos pažymą (forma Nr. 086/a);
 • Įgytą kvalifikaciją patvirtinančio dokumento originalą/-us ir kopiją/-as (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);
 • Santuokos liudijimo originalą ir kopiją (jei yra)

Mokinys, baigęs 8 arba 9 klases, pateikia:

 • PRAŠYMĄ. Jį galima užpildyti mokykloje arba atsivežti jau užpildytą. Prašymo pavyzdys: prašymas stojantiesiems (.DOC) į 9–10 klases;
 • 3 nuotraukas;
 • sveikatos pažymą (027-1/a forma);
 • išsilavinimo pažymėjimo originalą ir kopiją;
 • asmens dokumento kopiją (gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelės).

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.